Sol Skipnes
This month, we're all Orlando

  • 14.06.2016, 23:30

Understand that sexuality is as wide as the sea.
Understand that your morality is not law.

Understand that we are you. Understand that if we decide to have sex whether safe,
safer, or unsafe, it is our decision and you have no rights in our lovemaking.

― Derek Jarman

 

Tenk at det finnes mennesker ute i denne verden og puster den samme luften som deg og meg. Mennesker som er så fylt opp av ondskap at selv Djevelen ville grått for deres fortapte sjel. For mennesker som går til angrep på mennesker som elsker, de fortjener ikke å bli kalt mennesker.

//

Think about the fact that there are humans out in this world that breathes the same air as you and me. Humans so filled up with evil, that even The Devil are crying out for their lost souls. For people who attacs people that loves, they don't deserves to be called humans.

Orlando <3

Skriv en ny kommentar


Everybody is at war with something. I'm at war with my own heart sometime.
Everybody is at war with something.
I'm at war with my own heart sometime.

Navnet er Sol og bostedet er Moss.

Bloggen skrives av © Sol Skipnes og er underlagt lov om opphavsrett til åndsverk.

Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Bilder og tekster er private om ikke annet er oppgitt.

Kontakt: solskipnes(at)gmail(dot)comFortiden


Bloggdesign avhits