Sol Skipnes
Alle dine ønsker

  • 27.11.2015, 00:24

I dag ber du om
alt du får i morgen

I morgen ber du
om å få dagen i dag

Tilbake


Everybody is at war with something.
I'm at war with my own heart sometime.

Navnet er Sol og bostedet er Moss.

Bloggen skrives av © Sol Skipnes og er underlagt lov om opphavsrett til åndsverk.

Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Bilder og tekster er private om ikke annet er oppgitt.

Kontakt: solskipnes(at)gmail(dot)comFortiden


Bloggdesign avhits